ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมระบบหอพัก​ Extra time​ ในช่วงสถานการณ์​ COVID19​ ครั้งที่ 2

17 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม​ 63​  เวลา​ 14.00 น. ณ​ ลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ดร.รุ้งลาวัณย์​ จันทรัตนา​ คณบดีคณะครุศาสตร์​ พร้อมด้วย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน​ อับดุลรามัน​ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา​  อาจารย์อับดุลรอฮิม​รอยิง​ และทีมงาน​ Extra Time​ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมระบบหอพัก Extra time​ ในช่วงสถานการณ์​ COVID19 ครั้งที่ 2