ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมระบบหอพัก​ Extra time​ ในช่วงสถานการณ์​ COVID19​

14 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่​ 8​ พฤษภาคม​ 63​  เวลา​ 10.30​ น. ณ​ บริเวณอาคาร1​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รุ้งลาวัณย์​ จันทรัตนา​ คณบดีคณะครุศาสตร์​ พร้อมด้วย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน​ อับดุลรามัน​ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา​  อาจารย์อับดุลรอฮิม​รอยิง​ และทีมงาน​ Extra Time​ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมระบบหอพัก​ Extra time​ ในช่วงสถานการณ์​ COVID19​