ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ภายในอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร A และอาคาร B

17 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15- 16 เมษายน 2563 ทีมงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ภายในตัวอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร A และอาคาร B

 

#หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #หอพัก มรย. #หอพักนักศึกษา