กิจกรรมการรับซื้อขยะ ภายใต้โครงการธนาคารขยะ

6 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 จัดกิจกรรมการรับซื้อขยะ ภายใต้โครงการธนาคารขยะ  โดยมารับซื้อขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลจากนักศึกษาหอพักนักศึกษา อาคาร A และ B มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ซึ่งนำร่องในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2563 
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2563